המסעות בארץ יתחדשו באוגוסט 2019 תוכנית מפורטת תועלה בהמשך יש למה לחכות..