קטגוריות: בהודו, סיפורים

 החוקים קיימים כבר מ-1994, אבל חוסר האיזון בין מספר הנשים לגברים בהודו נשמר זו המאה השנייה ברציפות, על-ידי הפלות סלקטיביות * התוצאה: 40 מיליון נשים חסרות בהודו.כאשר חנק בירש פודאר, סוחר לבידים בן 40 מכלכותה, את אשתו וחמש בנותיו, היה מרוח סיפור הרצח המשפחתי בעמודים הראשונים של העיתונות ההודית. במכתב שהשאיר למשטרה, הוא ציין מספר סיבות למעשהו, שהמרכזית בהן היתה התלונה: "היא לא ילדה לי בנים".שורה של כינוסי חירום שיזמו   קראי עוד..